Info

Od septembra 2012 začínajú aj tréningy plávania pod vedením Zuzky Mimovičovej, majsterky Slovenska v prsiarskom štýle.

Podmienky pre zúčastnenie sa výberu na plávanie:

  • vek od 8 rokov
  • dobrý zdravotný stav
  • vedieť splývať a preplávať minimálne 25m
  • vedieť dýchať vo vode (nezapchávať si nos rukami a vydychovať nosom pod vodou)

Je potrebné, aby tréner najprv videl dieťa plávať a zhodnotil jeho spôsobilosť - to sa uskutoční na prvom tréningu dieťaťa.

Zápis na plávanie je možný už teraz! Poplatky sú rovnaké ako pre iné športy!!!