Poplatky

Poplatky za športovanie:

  • žiak ZŠ, ak k 1.1. v roku, v ktorom bude zapísaný,  nedosiahol vek 15 rokov - 40,-EUR/školský rok
  • žiak ZŠ, ak k 1.1. v roku, v ktorom bude zapísaný,  nedosiahol vek 15 rokov a ktorý nám odovzdá Vzdelávací poukaz - 20,- EUR/školský rok
  • študenti do 18 rokov - 60,- EUR/školský rok
  • študenti nad 18 rokov a neštudenti do 30 rokov - 80,- EUR/školský rok

Uvedené poplatky sú aktuálne pri prihlásení do 15. septembra pre aktuálny školský rok!!! Pri prihlásení po tomto termíne sa všetci, bez rozdielu veku, považujú za neštudentov do 30 rokov!!!

Poplatky sa uhrádzajú na celý školský rok (10 mesiacov, september - jún) vopred!!!

  • vkladom v Tatrabanke alebo prevodom na účet Košice Youth, číslo 2927852582/1100(ako variabilný symbol uveďte rodné číslo žiaka, študenta alebo neštudenta, za ktorého je poplatok hradený a do poznámky pre príjemcu napíšte jeho meno a priezvisko)
  • v hotovosti trénerom jednotlivých športov

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte!